Как да възпитаме детето на послушание?

Поощрявайте детето

Казвайте “Благодаря, че беше послушен” например. По този начин ще поощрите детето бъде послушно. Можете дори да давате на детето малки награди, затова че е послушно.

Изразявайте се буквално

Ако кажете на детето “Можеш да изядеш още две бисквити”, дайте му две бисквити, а не повече или по-малко. Ако, обаче, детето ви види, че не се придържате строго към казаното от вас, то просто ще спре да ви слуша.

Бъдете последователни в наказанията

Ако кажете на детето, че ще напуснете магазина, ако не престане да се изправя в количката, просто изпълнете заплахата си при последващо изправяне без да му давате друг шанс. Вашето дете ще бъде по-склонно да изпълнява това, което се изисква от него, когато разбира, че действията му имат ясни и реални последици.

Четете заедно на глас

Това ще подготви детето за четенето в училище, където от него ще се изисква да седи мирно по-дълго, отколкото е свикнало. Не насилвайте, обаче, детето си да слуша книги, които не са му интересни. Това само ще намали интереса му и ще постигнете обратния на желания от вас ефект.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.